ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ

Εξειδικευμένος καρδιολόγος έρχεται στο χώρο σας για πλήρη καρδιολογικό έλεγχο με κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα,  Triplex-υπερηχογράφημα καρδιάς καθώς και τοποθέτηση Holter ρυθμού και πίεσης 24ώρου.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Ακτινογραφίες και Υπέρηχοι στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, στο κρεβάτι του ασθενούς!

TRIPLEX Καρδιάς και Αγγείων

Εξετάσεις Triplex

Καρδιάς, Φλεβών, Αρτηριών, Αορτής, Νεφρικών, Καρωτίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων Ηράκλειο Κρήτης Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top