ΚΙΝΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η κινητή ακτινολογική μονάδα της Οικοδιάγνωσης φέρει υπερσύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό που επεξεργάζεται και εκτυπώνει όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις που πραγματοποιεί. Η μονάδα είναι πλήρως ανεξάρτητη έτσι ώστε να μπορεί να διενεργεί εξετάσεις αυτόνομα χωρίς παροχές ρεύματος.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Ακτινογραφίες και Υπέρηχοι στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, στο κρεβάτι του ασθενούς!

TRIPLEX Αγγείων

Εξετάσεις Triplex

Φλεβών, Αρτηριών, Αορτής, Νεφρικών, Καρωτίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων Ηράκλειο Κρήτης Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top