ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή δυσκολία μεταφοράς σε ιατρείο ή ακόμα για νεογέννητα που θέλουμε να εξεταστούν σε ασφαλές περιβάλλον, γίνονται όλες οι εξετάσεις υπερήχων στο χώρο του εξεταζόμενου:

 • Υπέρηχο άνω & κάτω κοιλίας
 • Θυρεοειδούς
 • Τραχήλου
 • Μαλακών μορίων
 • Μαστών
 • Ισχίων (νεογνά)
 • Εγκεφάλου
 • Όσχεου
 • Προστάτη
 • Νεφρών
 • Παρακεντήσεις θυρεοειδούς, μαστών ή παροχετεύσεις συλλογών

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Ακτινογραφίες και Υπέρηχοι στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, στο κρεβάτι του ασθενούς!

TRIPLEX Αγγείων

Εξετάσεις Triplex

Φλεβών, Αρτηριών, Αορτής, Νεφρικών, Καρωτίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων Ηράκλειο Κρήτης Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top