ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ & TRIPLEX

Φορητός υπερηχοτομογράφος - Kontron Medical

Φορητός υπερηχοτομογράφος του Γαλλικού οίκου Kontron Medical και τύπου μηχανήματος Imagic Agile.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Ακτινογραφίες και Υπέρηχοι στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, στο κρεβάτι του ασθενούς!

TRIPLEX Αγγείων

Εξετάσεις Triplex

Φλεβών, Αρτηριών, Αορτής, Νεφρικών, Καρωτίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων Ηράκλειο Κρήτης Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top