Κατ' οίκον Ιατρικές Υπηρεσίες στο νομό Ηρακλείου και σε όλη την Κρήτη

ΚΙΝΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Στο ασφαλές και ζεστό περιβάλλον του σπιτιού ή του ιδρύματος του ασθενούς, η Οικοδιάγνωση Κρήτης, έρχεται να παρέχει υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας ιατρικές υπηρεσίες.

Χωρίς ταλαιπωρία για τον εξεταζόμενο, χωρίς μετακίνηση από το κρεβάτι του, χωρίς χάσιμο χρόνου για τους συνοδούς.

Με ασφάλεια, γρήγορα και έγκυρα.

Με έμπειρο Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Με ψηφιακής τεχνολογίας μηχανήματα.

Οι ιατρικές εξετάσεις αλλά και τα πόρισμα φτάνουν σε μερικά λεπτά στα χέρια σας ή στο υπολογιστή του Θεράποντος Ιατρού.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Ακτινογραφίες και Υπέρηχοι στο σπίτι ή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, στο κρεβάτι του ασθενούς!

TRIPLEX Αγγείων

Εξετάσεις Triplex

Φλεβών, Αρτηριών, Αορτής, Νεφρικών, Καρωτίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων Ηράκλειο Κρήτης Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top